یکشنبه 9 آذر 1399   08:13:50
 
 
آموزش آشنائی با مسئولیت اجتماعی سازمان توسط دکتر نیما ربیعی سروندی در بهرگان آموزش آشنائی با مسئولیت اجتماعی سازمان توسط دکتر نیما ربیعی سروندی در بهرگان آموزش در نفت فلات قاره توسط دکتر نیما ربیعی سروندی آموزش آشنایی با مسئولیت اجتماعی صنعت نفت که به مدت سه روز در نفت فلات قاره در منطقه بهرگان  توسط آقای دکتر نیما ربیعی سروندی اجرا گردید با موفقیت به پایان رسید . بسمه تعالی
آموزش آشنایی با مسئولیت اجتماعی صنعت نفت که به مدت سه روز در نفت فلات قاره در منطقه بهرگان 
توسط آقای دکتر نیما ربیعی سروندی اجرا گردید با موفقیت به پایان رسید .
 
منبع: ادمین
بيشتر