یکشنبه 9 آذر 1399   08:09:10
 
 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت حضور رئیس امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در نشست تخصصی روسای روابط عمومی  شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی گاز

حضور رئیس امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در نشست تخصصی روسای روابط عمومی

 شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی گاز

این نشست به میزبانی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد در شهر مشهد برگزار گردید و به مدت سه روز میزبان روسای روابط عمومی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی گاز بود. بخشی از این رویداد تخصصی- آموزشی به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت اختصاص داشت که مدیریت و طرح بحث این بخش توسط آقای دکتر طالبیان (مشاور اجتماعی وزیر و رئیس امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت) و آقای فضلی (کارشناس ارشد CSR) انجام پذیرفت. در این بخش، ضمن ارائه پیشینه و چشم انداز مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، نقش واحدهای سازمانی بویژه روابط عمومی‌ها در عمل به این نوع مسئولیت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در ادامه نشست، روسای روابط عمومی حاضر در نشست برخی از  ابهامات، چالش‌ها و دغدغه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانی را در میان نهاده و خواستار شفاف سازی نظامنامه و آیین نامه اجرایی آن از سوی امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت شدند.

بيشتر