جمعه 9 اسفند 1398   11:12:13

 
 

بیانیه چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

بیانیه چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

(پنجم شهریور 1398)

خدمت میهمانان بزرگوار عرض سلام و خیر مقدم دارم که دعوت ما را برای حضور در جلسه اختتامیه چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت پذیرا شده اند . همچنین عرض خوش آمد به وزیر محترم نفت.

مزید استحضار میهمانان تازه وارد و وزیر محترم، سال گذشته با بذل توجه به بخشنامه مقام عالی وزارت مبنی بر صرفه جویی در هزینه ها، علیرغم عدم برگزاری همایش سالانه، روند فعالیت گزارش‌گیری را تعطیل نکردیم و از شرکت ها خواستیم اقدامات مسئولیت اجتماعی را در قالب گزارش‌های پایداری به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. طی این مدت با اینکه همایش  برگزار نشد و انگیزه‌ای برای دریافت جایزه مطرح نبود، تعداد 67 فقره گزارش پایداری به دبیرخانه ارسال گردید که خود این امر انگیزه ای شد برای دریافت مجوز از وزیر محترم برای برگزاری صرفه جویانه همایش و حذف تشریفات و هزینه های اضافی.

لذا آنچه امروز شاهد بودید برگزاری همایشی بود که انجام آن  توسط خود شرکت‌ها صورت گرفته و با مشارکت جمعی و داوطلبانه همه شرکت ها و متکی به امکانات موجود برگزار گردید. اینجانب در گزارش دبیر همایش مراتب تشکر و قدردانی را از همه مشارکت کنندگان و همکاران بعمل آوردم و به درستی خود همایش طبق توصیه وزیر نفت همایشی مسئولانه، فاقد حامی مالی و وجه ثبت نام  اما مبتنی بر مشارکت جمعی شرکت‌ها بود.

صرفنظر از کم و کیف برگزاری همایش، در این دوره در موضوع داوری گزارش‌ها پایداری شرکتها از توانمندیهای داوران و چارچوب ارزیابی تخصصی تری بهره بردیم. داوران گزارش‌ها متشکل از اساتید دانشگاهی و کارشناسان ارزیابی بوده و در فرآیند داوری، هر گزارش حداقل توسط 3 نفر از داوران مورد ارزیابی قرار گرفت. چارچوب ارزیابی مذکور نیز دربرگیرنده شاخص های اصلی و فرعی مشخص و برآمده از استاندارد بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت و چارچوب گزارشدهی GRI بود که طی جلسات کارشناسی و اجماع داوران برای هریک از آن‌ها وزن مشخصی تعیین گردید. در مرحله بعد گزارش‌ها و اقدامات شرکت‌ها در حوزه‌های جامعه محلی، محیط زیست و کارکنان و بر اساس خود اظهاری شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نهایتا شرکتها بر اساس میانگین نمرات هر گزارش و بطورکاملاً بیطرفانه رتبه بندی شده و در سطوح مختلف جایزه و سپاسنامه توزیع شدندکه در بخش پایانی این همایش جوایز خود را دریافت خواهند نمود. بطور کلی در بررسی گزارش های واصله می‌توان به نکات مهم زیر اشاره نمود:

    اولاً،  با وجود اقدامات درخور صورت گرفته توسط شرکتها در حوزههای جامعه محلی، محیط زیست و کارکنان همچنان چالشها و مسائلی در این حوزهها دیده میشود، که میتوان با شناسایی و اولویتبندی موضوعات اساسی، شناسایی ذینفعان کلیدی و برقراری تعامل دوسویه با ذینفعان، در جهت رفع مسائل موجود و ارتقاء سطح رضایتمندی جامعه محلی و افزایش اثر بخشی اقدامات در محیط زیست گام برداشت.

    ثانیاً، غالب اقدامات صورت گرفته از سوی شرکتها تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی در حوزههای مذکور صرفاً در حد اجرای ضوابط قانونی، مقررات و استانداردها بوده است، در حالی که با یک رویکرد خلاقانه و مبتکرانه میتوان ضمن رعایت همین مقررات و استانداردها گامهای موثرتری در جهت توجه به مسئولیت اجتماعی برداشت.

و اما بیانیه نهایی همایش در چند محور زیر بیان می‌گردد:

  1. در این همایش نمونه های موفقی از ابتکار عمل‌ها و برنامه‌های سودمند مسئولیت اجتماعی از سوی شرکت‌ها در معرض معرفی و تبادل تجربه قرار گرفت و تاکید داریم این روند با کیفیت بالاتری توسط شرکت‌ها در مناطق نفتی تداوم یابد.
  2. لازم است شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در صنعت نفت کشور نسبت به اولویت‌های صنعت نفت در موضوع مسئولیت اجتماعی توجه جدی نموده و با شناخت بیشتری موضوعات اساسی خود در این زمینه را مشخص  و بر اساس آن‌ها اقدام و گزارش ارائه دهند.
  3. مدیریت هزینه کردها از موارد مهم در تعیین و اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی بوده و بایستی به  برنامه‌هایی اولویت داده شود که اولا از برآورد هزینه‌ معقول برخوردار بوده، ثانیا نتایج مثبت بیشتر و عمیق‌تر داشته و نهایتا رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد.
  4. بسیار مهم است شرکت‌ها در مناطق عملیاتی تلاش کنند به چالش‌های منطقه‌ای توجه کرده و رویکرد مسئولیت اجتماعی مشارکتی را دنبال و چالش‌های مذکور را  از این طریق کاهش داده یا از بین ببرند.
  5. توصیه می‌شود مدیران شرکت‌های نفتی نسبت به افزایش دانش خود در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت اقدام نموده و نیروی انسانی تحت مدیریت خود را نیز در مسیر آموزش این موضوع قرار دهند. بویژه تاکید می‌شود، خاصه در شرکتهای پیمانکاری نفتی اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل گری این موضوع صورت گیرد. بهره‌گیری از مشاوران و صاحبنظران صاحب صلاحیت توصیه می‌گردد.

   در نهایت امید داریم در چشم‌انداز های آتی شاهد توسعه مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت بوده و از نتایج آن در جهت تقویت فعالیت‌های ذاتی صنعت و همزیستی و همراهی شایسته با مردم  و حفاظت از محیط زیست در مناطق عملیاتی بهره‌مند شویم.

دبیرخانه همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت


مشعل