جمعه 9 اسفند 1398   11:09:22

 
 

<img alt="" class="" height="508" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=a528592d-f459-4ccd-8d8c-a07c73659413" width="381" />
برگزیدگان چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
 • در بخش گزارش های پایداری، سپاس نامه به همراه تندیس طلایی چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت  به خاطر «تدوین و ارائه بهترین گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت» ، به شرکت‌های زیر اهدا گردید:
 1. شرکت پتروشیمی نوری
 2. شرکت گاز استان لرستان
 3. شرکت پتروشیمی بندر امام

 • در همین بخش گزارش‌های پایداری، سپاس نامه به همراه  تندیس  نقـره ای چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به خاطر «تدوین و ارائه  مطلوب گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت» ، به شرکت‌های ذیل  تعلق گرفت:
 1. شرکت  پالایش  گاز ایلام
 2. شرکت  پالایش  گاز سرخون و قشم
 3. شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد
 4. سازمان  منطقه ویژه  اقتصادی  پتروشیمی
 5. شرکت   پتروشیمی اروند
 6. شرکت   عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
 7. شرکت   گاز استان تهران
 8. شرکت   خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 9. شرکت   گاز استان  مازندران
 10. شرکت پالایش   گاز فجر جم

 • در بخش فعالیتهای CSR، سپاس نامه  به همراه  تندیس طلایی چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت  به این شرکت‌ها تعلق گرفت:
 1. شرکت پالایش گاز بیدبلند، به خاطر « فعالیت‌های   مطلوب مسئولیت اجتماعی آن شرکت در  قبال جوامع محلی، بویژه  بکارگیری   نیروی بومی   تا  میزان 98 درصد  نیروی کار مورد نیاز »
 2. شرکت پالایش   گاز شهید هاشمی نژاد، به خاطر « فعالیت‌های   مطلوب مسئولیت اجتماعی آن شرکت در  قبال جوامع محلی، بویژه توانمندسازی جوامع محلی و   ایجاد دفتر تعاملات اقتصادی »

 1. شرکت پالایش نفت آبادان، به خاطر « فعالیت‌های   مطلوب مسئولیت اجتماعی آن شرکت در  قبال محیط زیست، بویژه بازیابی گازهای ارسالی  به مشعل‌ها  با هدف  کاهش میزان فلرینگ»

 • در همین بخش، سپاس نامه  به همراه  تندیس نقره ای چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت  به خاطر « فعالیت‌های   مطلوب مسئولیت اجتماعی به این شرکت‌ها اهدا شد:
 1. شرکت پتروشیمی نوری، به خاطر « فعالیت‌های   مطلوب مسئولیت اجتماعی آن شرکت در قبال محیط زیست، بویژه طرح حفاظت از دلفین‌های منطقه حفاظت شده مُند و نخیلو »،
 2. شرکت  خطوط لوله و   مخابرات نفت  ایران، به خاطر « فعالیت‌های   مطلوب مسئولیت اجتماعی آن شرکت ، بویژه فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردمی با تاکید بر حفاظت از حریم خط لوله »
 3. شرکت  گاز استان مازندران، به خاطر « فعالیت‌های   مطلوب مسئولیت اجتماعی آن شرکت ، بویژه طرح  توسن »
 4. شرکت  گاز استان گیلان، به خاطر « فعالیت‌های   مطلوب مسئولیت اجتماعی آن شرکت، بویژه طرح سفیـران انرژی»

 • برای سایر شرکت‌های ارائه دهنده گزارش پایداری، سپاسنامه همایش به خاطر تدوین گزارش مذکور اعطا گردید.
 • همچنین در بخش نمایشگاهی، ضمن تقدیر از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه، سپاسنامه همایش به آنها تعلق گرفت.
منبع: حوزه مسئولیت اجتماعی وزیر

مشعل