یکشنبه 1 خرداد 1401   02:36:06
 
 
یکشنبه 25 خرداد 1399

 نمونه گزارش‌های پایداری شرکت‌های بین المللی 

  +bp-Sustainability Report-2020
  +Shell-Sustainability Report-2020
دوره‌های مجازی