سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400   06:02:36
 
 
یکشنبه 25 خرداد 1399
مقالات، ارائه ها و مطالب مرتبط با موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی/سازمانی
 ردیف  عنوان  نویسنده / نویسندگان
1  یکپارچگی کار/زندگی-Work/Life integration  نسرین جزنی
2  جایگاه مدیریت زنجیره تامین سبز در مسئولیت اجتماعی صنع نفت  محسن انصاری
3  حل تعارض میان شرکت/سازمان و جوامع محلی از طریق توسعه اجتماعی محور  نادر مروتی، منصور دیهول
4  خلق ارزش مشترک اقتصادی-اجتماعی و معرفی برخی پروژه های موفق آن در شرکت های تراز جهانی  سید مهرداد حسینی زیدآبادی
5  نگاهی به کارآفرینی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکتی  نیما ربیعی سروندی
6  مسئولیت اجتماعی سازمان در بستر تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک  هوشنگ فضلی