پنجشنبه 8 آبان 1399   08:14:17
 
 
جمعه 23 خرداد 1399

راه های ارتباطی با ما

تلفن 1: 88928161-021         فکس 1: 88942985-021
تلفن 2: 88942196-021
        فکس 2: 88801523-021

پست الکترونیک: petrocsr@nioc.ir


 
- مسئول سایت: آقای دکتر سید امیر طالبیان -(رئیس دفتر امور مسئولیت اجتماعی آقای امید بحرینیان)، تلفن:88928161-021

- مسئول اجرائی سایت: آقای مهندس محسن انصاری، تلفن: 88947854-021