يكشنبه 19 مرداد 1399   12:57:16
 
 
جمعه 23 خرداد 1399 راه های ارتباطی با ما:

تلفن 1: 88928161-021         فکس 1: 88942985-021
تلفن 2: 88942196-021
        فکس 2: 88801523-021

پست الکترونیک: petrocsr@nioc.ir

 
- مسئول سایت: آقای دکتر سید امیر طالبیان -(رئیس دفتر امور مسئولیت اجتماعی آقای امید بحرینیان)، تلفن:88928161-021
- مسئول اجرائی سایت: آقای مهندس محسن انصاری، تلفن: 88947854-021
- شورای سیاست گذاری سایت آقایان: سید امیرطالبیان- شهرام فرضی - محسن انصاری- هوشنگ فضلی- نادر مروتی، تلفن:88942196-021