دوشنبه 18 فروردين 1399   15:56:25

 
 

سه‌شنبه 13 آذر 1397 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، جهانگیر پورهنگ در نخستین نشست مشترک با مدیران، روسا، سرپرستان و کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان بر لزوم تعامل سازنده و تقویت نیروی انگیزشی انسانی تاکید کرد و آن را رمز موفقیت سازمان تلقی کرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در ابتدای این دیدار اظهار کرد: مبنای تحقق اهداف شرکت باید بر اساس تعامل سازنده و تقویت روابط دوستانه بین مدیران و کارکنان باشد.

وی ضمن تأکید بر ایجاد انگیزه و روحیه تلاش در بین کارکنان گفت: فرهنگ سازمانی به عنوان یک اصل سازنده در صنعت نفت بسیار بالا بوده و با توجه به این مهم، انتظار می رود با شناخت، آگاهی و پیگیری مداوم وظایف محوله در چارچوب یک خانواده کاری بتوانیم در جهت نیل به نتایج مطلوب و موثر، با شتاب بیشتری گام برداریم.

مشعل