دوشنبه 18 فروردين 1399   16:16:40

 
 

يكشنبه 11 آذر 1397

شعار ما:
مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیتی بزرگ است که شرکت در قبال اثرات خود بر جامعه و محیط طبیعی برعهده دارد.

به باور ما، مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی یک تعهد است:

  • تعهد در قبال حفظ محیط زیست
  • تعهد در قبال  امورکارکنان
  • تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای کارکنان
  • تعهد در قبال عدم تولید محصولات زیان‌‌آور در محیط
  • تعهد در قبال اختصاص منابع مالی در مسیر توسعه پایدار
  • تعهد در قبال نپرداختن به فعالیت‌‌های  زیان آور
  • و تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها
راه های ارتباطی با ما:
تلفن: 021-88942196
فکس: 021-88942985
ایمیل: Talebian.amir010@gmail .com
آدرس: تهران - خیابان حافظ - بالاتر از طالقانی -ساختمان وزارت نفت، مرکزی جدید طبقه دوم
تهران -خیابان حافظ خیابان رودسر پلاک 15 طبقه دوم حوزه مشاور اجتماعی وزیر نفت
 مسئول سایت :آقای دکتر سید امیر طالبیان -(رئیس دفتر مسئولیت اجتماعی آقای امید بحرینیان)88928161-021
سر دبیرو مسئول اجرائی : آقای دکتر نیما ربیعی سروندی rabiee.nima@gmail.com تلفن 88947854- 021
کارشناس ارشد حوزه محیط زیست: آقای دکتر محسن انصاری88942196-021
کارشناس ارشد حوزه اجتماعی: آقای هوشنگ فضلی88942196-021

کارشناس ارشد فنی سایت: خانم مهندس فاطمه ماله میر61639477-021
شورای سیاست گذاری(آقایان: دکتر سید امیر طالبیان - دکتر نیما ربیعی سروندی- هوشنگ فضلی- دکتر محسن انصاری)

مشعل