دوشنبه 18 فروردين 1399   17:12:55

 
 

مسئولیت اجتماعی صنعت نفت آموزش آشنایی با مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در گاز خراسان شمالی در راستای آموزش و فرهنگ سازی مسئولیت اجتماعی این دوره آموزشی دو روزه بر اساس استانداردهای آموزشی صنعت نفت، توسط اقای دکتر نیما ربیعی سروندی تشکیل گردید . بسمه تعالی
این دوره در شرکت گاز خراسان شمالی در روزهای 17 لغایت 18 دی ماه 1398 توسط آقای دکتر نیما ربیعی سروندی (امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت )اجرا میگردد .
در این دوره شرکت کنندگان ضمن آشنائی با مفاهیم مسئولیت اجتماعی و تاریخچه آن، با کاربرد مفهوم در صنعت نفت نیز آشنا خواهند شد.

مشعل