دوشنبه 18 فروردين 1399   15:48:16

 
 

برگزاری دو دوره آموزشی مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت در دو شرکت نفتی

برگزاری دو دوره آموزشی مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت در دو شرکت نفتی

 دو دوره آموزشی «آشنایی با مسئولیت اجتماعی سازمان با نگاهی به صنعت نفت» و «گزارش پایداری شرکت» به ترتیب در شرکت نفت فلات قاره قشم و دفتر مرکزی شرکت نفت و گاز پارس در تهران توسط آقای فضلی، کارشناس ارشد CSR امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت برگزار گردید.


مشعل