اسناد بالادستی و استاندارد

  • نظام نامه (نظام نامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت بعنوان یک سند بالادستی، با هدف ارائه تصویر مناسب از صنعت نفت در افکارعمومی، ایجاد فضای لازم برای افزایش اعتماد اجتماعی، بهبود روابط با جوامع محلی و تسهیل شرایط کاری صنعت نفت در این جوامع، بهینه سازی هزینه کردها در زمینه اقدام های مسئولانه سازمان ها و شرکت های نفتی و نظارت عالیه در این خصوص، در شهریورماه 1398 از سوی وزیر نفت ابلاغ و در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در همان ماه توسط ایشان رونمایی شد.)
  • راهنمای گزارش دهی (یکی از ابزارهای مفید در حرکت به سوی مسئولیت اجتماعی شرکت، گزارش دهی است. براین اساس، شرکت ها حسب راهنمای ارائه شده زیر توسط امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در پرتو نظام نامه و در قالب سرفصل ها به تشریح فعالیت ها و عملکرد خود در رابطه با مسئولیت اجتماعی می پردازند.)
  • راهنمای گزارش دهی مسئولیت اجتماعی شرکتی

گروه دورانV6.0.19.0