پنجشنبه 14 مرداد 1400   13:36:49
 
 
 

13:281400/3/11
مشاور اجتماعی وزیر نفت: مسئولیت اجتماعی صدقه نیست، بلکه یک وظیفه و خدمت بی منت به مردم است.

مشاور اجتماعی وزیر نفت در نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تأمین نیازهای ‏صنایع پتروشیمی ماهشهر گفت: در حوزه مسئولیت اجتماعی نباید به دنبال ‏اقداماتی باشیم که تنها موجب رفاه ظا...

08:031400/2/8
برگزاری ششمین نشست مجازی امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

ششمین نشست مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی و مکانیزم توسعه پاک-تجارب اجرای پروژه شرکت پتروشیمی شیراز برگزار شد.

09:411399/10/29
اخبار پنجمین همایش CSR صنعت نفت(9)-برگزیدگان پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت معرفی شدند

آیین پایانی پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با اعطای جوایز به شرکت‌های برتر در ارائه گزارش‌های پایداری به کار خود پایان داد.

09:261399/10/29
اخبار پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت(8)-بیانیه پایانی پنجمین همایش CSR صنعت نفت

دبیرخانه پنجمین همایش دو روزه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت روز پنجشنبه (۲۵ دی‌ماه) با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.

مشاور اجتماعی وزیر نفت: مسئولیت اجتماعی صدقه نیست، بلکه یک وظیفه و خدمت بی منت به مردم است.

مشاور اجتماعی وزیر نفت در نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تأمین نیازهای ‏صنایع پتروشیمی ماهشهر گفت: در حوزه مسئولیت اجتماعی نباید به دنبال ‏اقداماتی باشیم که تنها موجب رفاه ظا...

برگزاری ششمین نشست مجازی امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

ششمین نشست مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی و مکانیزم توسعه پاک-تجارب اجرای پروژه شرکت پتروشیمی شیراز برگزار شد.

اخبار پنجمین همایش CSR صنعت نفت(9)-برگزیدگان پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت معرفی شدند

آیین پایانی پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با اعطای جوایز به شرکت‌های برتر در ارائه گزارش‌های پایداری به کار خود پایان داد.

اخبار پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت(8)-بیانیه پایانی پنجمین همایش CSR صنعت نفت

دبیرخانه پنجمین همایش دو روزه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت روز پنجشنبه (۲۵ دی‌ماه) با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.تعداد بازديد اين صفحه: 50607
تعداد بازديد کنندگان سايت: 145033240 تعداد بازديد زيرپورتال: 54490 اين زيرپورتال امروز: 27 سایت در امروز: 12265 اين صفحه امروز: 25