دوشنبه 24 خرداد 1400   20:49:38
 
 
1400/3/11 سه‌شنبه مشاور اجتماعی وزیر نفت: مسئولیت اجتماعی صدقه نیست، بلکه یک وظیفه و خدمت بی منت به مردم است. مشاور اجتماعی وزیر نفت در نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تأمین نیازهای ‏صنایع پتروشیمی ماهشهر گفت: در حوزه مسئولیت اجتماعی نباید به دنبال ‏اقداماتی باشیم که تنها موجب رفاه ظاهری و مقطعی می‌شود...
سیدامیر طالبیان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار داشت: وقتی که گزارش برگزاری ‏نمایشگاه را به آقای وزیر ارائه کردم، ایشان گفتند این کار عین سیاست‌های نظام نامه نحوه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در ‏صنعت نفت است.‏
وی ادامه داد: در وزارت نفت این نظام‌نامه از چندسال پیش ابلاغ شده و در این نظامنامه توصیه کردیم از اقدامات موضعی، ‏موقعی و واکنشی پرهیز کنند و شرکت‌ها دنبال اقدامات پایدار، ماندنی و نهادی باشد و در نظریه‌های جدید جامعه‌شناسی تاکید شده ‏که ما نباید صرفاً به دنبال اقداماتی باشیم که موجب یک رفاه مقطعی و ظاهری می‌شود اما پشتیبانی به دنبال آن نیست.‏
طالبیان هدف حضور خود در این مراسم را ابلاغ تشکر و تقدیر مهندس زنگنه از برگزاری این نمایشگاه و دست اندرکاران آن ‏عنوان کرد و گفت: جای خوشبختی است که چنین هسته نهادی در این منطقه گذاشته شده که با استقبال نهادهای شهری هم همراه ‏شده است.‏
مشاور وزیر نفت، تسهیل‌گری اجتماعی و همچنین برطرف شدن موانع قانونی برای این دست از اقدامات مؤثر مسئولیت اجتماعی ‏را لازمه موفقیت و ماندگار شدن مسئولیت‌های اجتماعی دانست و استفاده از ظرفیت مجلس برای کاهش و رفع مقررات دست و ‏پاگیر را در این راه مهم عنوان کرد و افزود: به طور مثال ما موظف هستیم برای خرید اقلام مورد نظر از سامانه ستاد استفاده ‏کنیم و به این ترتیب از ظرفیت بسیاری از تولیدکنندگان و کارگاه‌های کوچک بومی محروم می‌شویم و خوشبختانه شرکت‌های ‏خصوصی در این راه دستشان بازتر است.‏
وی تاکید کرد: ما در وزارت نفت معتقدیم مسئولیت اجتماعی، صدقه، کار امدادی و خیریه و صرفاً بشردوستانه نیست، مسئولیت ‏اجتماعی یک وظیفه است و نباید بر سر مردم برای انجام دادن آن منت بگذاریم، در حقیقت یک برند است که دوستان در هلدینگ ‏خلیج فارس به این موضوع به خوبی دقت کردند، همچنین مسئولیت اجتماعی شرکتی است و نه دولتی صرفنظر از وظایفی که ‏دولت در قبال این منطقه و مردم دارد.‏
طالبیان با تاکید بر اینکه همه شرکت‌ها باید به مسئولیت اجتماعی خود در قبال استفاده‌ای که از محیط اجتماعی و طبیعی می‌برند ‏توجه کنند، خاطر نشان کرد: مهندس زنگنه معتقد است ما نمی‌توانیم در شرایطی که مردم محرومی کنارمان هستند صرفاً تولید کنیم ‏و به این تولید افتخار کنیم.‏