پنجشنبه 8 آبان 1399   08:43:38
 
 
اطلاعیه تمدید مهلت ارسال گزارش های پایداری تاریخ برگزاری پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و مهلت ارسال گزارش های پایداری (مسئولیت اجتماعی شرکت)
اطلاعیه
به اطلاع شرکت ها/سازمان های فعال در صنعت نفت کشور همچنین متخصصین و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی(CSR) می رساند، نظر به درخواست برخی شرکت ها/سازمان ها مبنی بر تمدید مهلت ارسال گزارش های پایداری(مسئولیت اجتماعی شرکت)، آخرین مهلت ارسال گزارش های پایداری تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/9/8 تمدید گردید، برهمین اساس پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
                                                                                                                              دبیرخانه همایش