سه‌شنبه 30 دی 1399   21:35:39
 
 
1399/9/19 چهارشنبه دومین نشست امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت دومین نشست مجازی امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با عنوان تدوین گزارش پایداری برگزار شد.
دومین نشست از سری نشست های امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با عنوان «تدوین گزارش پایداری» برگزار شد.
در این نشست مجازی که با حضور جمعی از مشاوران و دبیران مسئولیت اجتماعی صنعت نفت برگزار شد، آقای هوشنگ فضلی کارشناس ارشد امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به تشریح ضرورت تدوین گزارش پایداری و موضوعات اساسی مسئولیت اجتماعی پرداخت.
در ادامه آقای دکتر حسین محمودی عضو پژوهشگاه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی  مطالبی را در خصوص فرآیند تدوین گزارش پایداری و نقش آن در شفافیت و پاسخگویی شرکت ها به عنوان دو رکن اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه نمود. در انتها نیز برخی از حاضرین نسبت به طرح سوالات و دیدگاه های خود اقدام نمودند.