سه‌شنبه 11 آذر 1399   09:25:05
 
 
برگزاری نشست مجازی ارزیابی تاثیر اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکتی
اولین نشست مجازی از سری نشست های امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با عنوان ارزیابی تاثیر اجتماعی و مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در تاریخ پنجشنبه 29 آبان ماه با حضور جمعی از مدیران، مشاوران و دبیران مسئولیت اجتماعی صنعت نفت برگزار شد.
دکتر طالبیان ضمن خیرمقدم به حاضرین ضرورت برگزاری این دوره ها را جهت ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی متذکر شد. در ادامه این نشست دکتر محمد فاضلی مدرس دوره مطالبی را پیرامون ارزیابی تاثیر اجتماعی و ارتباط آن با مسئولیت اجتماعی شرکتی همچنین ضرورت توجه به رویکردهای نوین مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت ارائه نمود. در پایان نیز تعدادی از حاضرین نسبت به طرح سوالات و دیدگاه های خود اقدام نمودند.