پنجشنبه 14 مرداد 1400   13:30:29
 
 
برگزاری اولین جلسه شورای سیاستگذاری پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت اولین جلسه شورای سیاستگذاری پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با حضور اعضاء این شورا بصورت مجازی برگزار شد.
اولين نشست شوراي سياستگذاري پنجمين همايش مسئوليت اجتماعي صنعت نفت در تاريخ 1399/7/21 با حضور مشاور اجتماعي وزير نفت، مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، رئيس روابط عمومي شركت ملي نفت ايران، مشاور مسئوليت اجتماعي مديرعامل شركت ملي گاز ايران، مشاور مسئوليت اجتماعي مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشمي، مشاور مسئوليت اجتماعي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، مدير روابط عمومي و امور بين الملل هلدينگ خليج فارس، مديرعامل شركت عمليات غيرصنعتي ماهشهر، نماينده مديرعامل شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد، معاون امور مسئوليت اجتماعي صنعت نفت و جمعي از كارشناسان ارشد اين امور برگزار شد.
در اين نشست كه بصورت مجازي برگزار گرديد حاضرين به تشريح برخي اقدامات و فعاليت هاي شركت هاي خود در حوزه مسئوليت اجتماعي و بخصوص مديريت كرونا پرداختند و ديدگاه ها و نظرات خود را در خصوص برگزاري همايش بيان داشتند.
برگزاري همايش بصورت مجازي در آذرماه سال جاري، تشريح اقدامات و فعاليت هاي مسئوليت اجتماعي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در دوران كرونا بعنوان يكي از سخنراني هاي كليدي، ايجاد بسترهاي اطلاع رساني و كانال هاي خبري جهت انعكاس اخبار و رويدادهاي همايش، ارسال گزارش هاي مسئوليت اجتماعي شركت ها بصورت الكترونيك به دبيرخانه و پرهيز از بيان فعاليت هاي ذاتي شركت ها در گزارش هاي مسئوليت اجتماعي بخشي از مباحث و مصوبات اولين نشست شوراي سياستگذاري همايش بود.

دبیرخانه همایش